Nejlepší fakultou podle významných zaměstnavatelů je Fakulta strojního inženýrství brněnského VUT

16listopadu 2016
Zástupci vítězných fakult v doprovodu gratulantů Poprvé za tři uskutečněné ročníky soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI se na první příčku v celostátní kategorii fakult probojovala Fakulta strojního inženýrství, VUT Brno, takže její proděkan Jiří Hlinka (uprostřed s červeným diplomem) má důvod se usmívat. Po jeho pravici je děkan Michael Valášek z letos stříbrné Fakulty strojní ČVUT v Praze a po levici proděkan Zdeněk Poruba z Fakulty strojní, VŠB-TU Ostrava. Mezi gratulanty byli zleva Jan Varmuža, obchodní ředitel ManpowerGroup, Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol MŠMT a zprava Jiří Kadlec, majitel portálu Kampomaturite.cz s Lindou Šefčíkovou ze společnosti McDonald's ČR. Ocenění byla předána tradičně na výročním setkání Klubu zaměstnavatelů, tentokrát 10. 11. v sídle společnosti Microsoft ČR.  

Rekordních 290 zaměstnavatelů z celé České republiky se letos zapojilo do hodnocení fakult vysokých škol z hlediska jejich přínosu pro trh práce a kvalifikovanosti absolventů. Velkou radost mají určitě v Brně na Fakultě strojního inženýrství, že se jim na třetí pokus podařilo vybojovat po dvou stříbrných umístěních absolutní vítězství. Současně zástupce všech předních fakult může těšit rostoucí zájem zaměstnavatelů, který každoročně zvyšuje jejich bodový zisk. Vždyť letos nejlepší fakulty atakovaly hranici 1500 bodů. Jaká je metodika hodnocení připomíná Pavel Hulák, ředitel Klubu zaměstnavatelů, který je organizátorem soutěže: „Třemi slovy jednoduchá, transparentní a spravedlivá. Personalisté firem po celé republice obdrží každoročně kompletní seznam fakult působících v ČR a uplatňují své znalosti a zkušenosti z náboru jejich absolventů i ze spolupráce se školami jako takovými. V bodovém přínosu se projeví také koeficient určený počtem zaměstnanců, protože větší firmy zaměstnávají vyšší počty absolventů a mají tedy do kvality školství více co mluvit. Ještě silněji než v loňském roce se potvrdila dominance technických oborů. Jediné dvě „netechnické“ fakulty, které se vklínily na závěr první dvacítky jsou Fakulta managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně a Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava na 16. a 19. místě, jak ukazuje tabulka.“

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2016
– nejlepších 20 fakult vysokých škol v ČR
 
1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství                    1472 b.
2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní                                 1380 b.
3. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní      1039 b.
4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní                                                 940 b.
5. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií            745 b.
6. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická                                                            716 b.
7. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní                                               645 b.
8. VŠB – TU Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky                            495 b.
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická                            489 b.
10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická                             412 b.
 
11. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera                                    338 b.
12. VŠB – TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství            328 b.
13. UJEP v Ústí n. L., Fakulta výrobních technologií a managementu                326 b.
14. VUT v Brně, Fakulta stavební                                                                              289 b.
15. TU v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií  254 b.
16. UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky                                         253 b.
17. ČVUT v Praze, Fakulta stavební                                                                          213 b.
18. Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická                                200 b.
19. VŠB – TU Ostrava, Ekonomická fakulta                                                             196 b.
20. Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky                       195 b.

 

Patroni krajů

Praha a ČR

Plzeňský

Jihomoravský

Ústecký

Pardubický

novemcar-logo red-hat


AGC Automotive Czech a.s.

logo-o2-nove logo-penta doosan-logo logo-mng-nove


AGC Flat Glass Czech a.s. 

logo-foxconn
logo-vodafone logo-shape logo-agrotec

sbd-logo

logo-ks-kolbenschmidt

logo-kiekert
SAP pivovary-logo-new

logo-brush

zebra-logo-k-1-nahled

Vysočina

Jihočeský

logo-skupina-cez logo-ceska-posta sony-logo-cmyk-300dpi-nahled logo-ife
unipetrol-logo logo-moneta-money-bank logo-ega

Moravskoslezský

Olomoucký

logo-rs

logo-mc-donalds logo-kkcg

Liberecký

arcelor logo-metso

motor-jikov-final-nahled

logo-veolia csg-rgb-1-nahled logo-jablotron bonatrans-logo-nahled 906326-10151483740322459-2012407327-o-nahled eon-logo

Středočeský

logo-precheza

Karlovarský

aero-logo

Zlínský

logo-kmv
logo-fatra witte-4c-nahled