Silnou stránkou Jihomoravského kraje je potenciál nové generace

7října 2013
Taťána Nepustilová s ředitelem Klubu zaměstnavatelů Pavlem Hulákem Rozhovor s Taťánou Nepustilovou, zakladatelkou, majitelkou a ředitelkou vzdělávací agentury TLC  Trainings and Languages, s.r.o., která se od letošního roku stala partnerem Klubu zaměstnavatelů pro rozvoj Jihomoravského kraje. 

Jak bys charakterizovala současný stav zaměstnavatelů v Jihomoravském kraji, co se týče struktury oborů a perspektivy rozvoje pracovních míst?

Statistiky vývoje HDP v České republice – a nejen ony – dokazují, že Jihomoravský kraj se rozvíjí správným směrem. Průmyslové zóny se rozrůstají, přicházejí další a další investoři, vznikají nové pobočky. Samotné Brno je univerzitním městem s moderními obory, což je také jeden z důvodů, proč se celý kraj orientuje na výrobní a IT sektor. Existuje zde potenciál nových zaměstnanců s průměrnými nároky na mzdu. Zároveň je Jihomoravský kraj skvěle orientovaný, má blízko k Praze, Vídni i Bratislavě. Důvody, proč se investoři rozhodují právě pro něj, jsou tedy zřejmé. Otázkou ale zůstává, zda bude tento trend z pohledu zabezpečení obsazení pracovních míst kvalitními zaměstnanci nadále možný. Již nyní se Brno potýká s vysokou oborovou konkurencí a vysokoškolsky vzdělaných absolventů je sice mnoho, ale ne každý je připraven, schopen a ochoten pracovat tak, jak zahraniční firmy očekávají. Každopádně je Jihomoravský kraj pro zaměstnavatele atraktivní a zajímavý.

Proč by se zaměstnavatelé měli sdružovat v uskupeních jako Klub zaměstnavatelů?

Důvodů je celá řada… Sdílení informací. Sdílení zkušeností. Vzájemná pomoc a podpora. Mám osobní zkušenosti z mnoha formálních i neformálních sdružení a mohu říct, že účastníci vždy potvrzují, že takové setkávání je pro ně největším přínosem. Konference a velké
okázalé akce jsou spíše marketingovou záležitostí, ale pokud se chcete dozvědět praktické informace a diskutovat na společné téma, není nic lepšího, než si sednout k jednomu stolu se sousedy nebo i s konkurencí. A je zajímavé, že jsem nikdy nezaznamenala rivalitu nebo obavu ze sdělení toho, co máte na srdci.   

Které konkrétní potřeby bychom společnými silami měli prioritně pro jihomoravské zaměstnavatele podporovat?

V rámci jedné z mých aktivit, HR kafé Brno, jsme dotazníkem zjišťovali, která témata zde zaměstnavatelé prioritně řeší. Na základě výsledků jsme pojmenovali dvanáct oblastí. První tři pozice byly následující: 1. Informace k dotacím, 2. Úroveň jazykových znalostí
absolventů – zejména anglický jazyk, 3. Spolupráce se středními a vysokými školami v oblasti výuky a praxe. Z toho vyplývá, že je nutné pracovat zejména na fázi, která předchází zaměstnaneckému poměru. Úroveň výuky na školách se zlepšila, ale stále nestačí pokrýt potřeby zaměstnavatelů a šetřit jejich peněženky. Zaměstnavatel musí na počátku investovat nemalé peníze a čas do doškolení nově přijatých zaměstnanců-absolventů. Odpověď tedy zní: zlepšení kvality výuky na školách s přímým vstupem zaměstnavatelů, což zajistí návaznost vzdělávání na praxi a získávání reálně požadovaných znalostí a dovedností.

Co podle tebe firmám nejvíce chybí v oblasti vzdělávání, která působí dojmem, že je zde nabídka služeb velmi široká?

Firmám chybí partner. Organizace vzdělávání je totiž těžká práce. A pokud vzdělávací agentura nepůsobí v roli partnera, ale pouhého dodavatele, zůstává veškerá práce na personalistovi: průzkumy, analýzy, plánování, dokumentace, komunikace s účastníky i následné
reporty. Je také důležité, aby poskytovatel vzdělávání byl schopen být objektivní a neutrální. Aby dokázal někdy říci, že je pro klienta lepší, když něco zrealizuje bez něj – a obětovat tak i vlastní byznys. Byznys je totiž sice důležitý, ale v oblasti vzdělávání nesmí být na prvním místě.

S čím se naopak nejvíce potýká sama vzdělávací firma v současných podmínkách trhu?

Upřímně, s efektem dotačního vzdělávání. Na jednu stranu je to skvělá příležitost pro realizace vzdělávacích programů zaměstnavatelů, kteří si uvědomují, že rozvoj lidí by měl být jednou z priorit. Neboť – jak s oblibou říkám – firma jsou lidé. Na druhou stranu nepovažuji za ideální, že hlavním kritériem je cena. Vzdělávání je typ služby, který vás může ovlivnit na celý život. Pokud je jeho kvalita vysoká, posune vás dál nejen v profesním, ale i v soukromém životě. Když je však vzdělávání poskytováno neprofesionálně, je pro zaměstnavatele i zaměstnance jen ztrátou času, ztrátou zisku i negativní zkušeností. A to není dobré… Dotace navíc daly vzniknout „garážové konkurenci“, tj. firmám, které jen předprodávají a prioritou je pro ně kvantita.

Jaké problémy nejčastěji řešíš u nově přijatých zaměstnanců ty sama jako zaměstnavatel a co děláš pro jejich eliminaci? 

V posledním roce jsme přijali mnoho nových lektorů jazyků. Všichni jsou absolventi vysokých škol, s pedagogickým vzděláním nebo přímo z oborů jako anglistika či germanistika. Nikdo z nich však neabsolvoval ani základní školení soft skills, která jsou přímo spojena s výkonem práce lektora jazyků. Mluvím o asertivní komunikaci, emoční inteligenci, zvládání stresu, prezentačních dovednostech apod. Tito lidé sice znají historii a vývoj daného jazyka, ale už nevědí, jak vyučovat dospělé, kteří se učí jazyk při svém zaměstnání, kteří jsou unavení, nepřipravení, domácí úkoly dělají jen sporadicky a jazyk potřebují k práci. Takže je to na nás… Založili jsme proto v naší vzdělávací agentuře vlastní „univerzitu“: Teacher Talent Academy (TTA), která je to nejen naučí, ale při praktických trénincích si lektoři zároveň vše vyzkouší. Výsledky jsou skvělé a účastníci hodnotí TTA velmi pozitivně.

Co považuješ za nejsilnější stránku trhu práce v Jihomoravském kraji a co naopak za slabinu?

Silnou stránkou Jihomoravského kraje je obrovský potenciál nové generace. Jsou zde mladí lidé s ochotou pracovat a vůlí něco změnit k lepšímu – a přicházejí stále další. Mentalita tohoto kraje tomu určitě napomáhá, rovnováha mezi pracovním a osobním životem je tu velmi dobrá. To vše přispívá k vyšší výkonnosti, a tudíž i k rychlejšímu růstu místních firem.  Slabinou je naopak infrastruktura a komunikace s úřady. To jsou dvě oblasti, kterým by se také mimo jiné chtěla věnovat členská základna Klubu zaměstnavatelů v našem
kraji. Držte nám palce!

Patroni krajů

Praha a ČR

Plzeňský

Jihomoravský

Ústecký

Pardubický

novemcar-logo red-hat


AGC Automotive Czech a.s.

logo-o2-nove logo-penta doosan-logo logo-mng-nove


AGC Flat Glass Czech a.s. 

logo-foxconn
logo-vodafone logo-shape logo-agrotec

sbd-logo

logo-ks-kolbenschmidt

logo-kiekert
innogy-logo pivovary-logo-new

logo-brush

zebra-logo-k-1-nahled

Vysočina

Jihočeský

logo-skupina-cez logo-ceska-posta sony-logo-cmyk-300dpi-nahled zetor-logo-72dpi-nahled
unipetrol-logo logo-moneta-money-bank logo-ega

Moravskoslezský

Olomoucký

logo-rs

logo-mc-donalds logo-kkcg

Liberecký

arcelor logo-metso

motor-jikov-final-nahled

logo-veolia csg-rgb-1-nahled logo-jablotron bonatrans-logo-nahled 906326-10151483740322459-2012407327-o-nahled eon-logo

Středočeský

logo-precheza

Karlovarský

aero-logo

Zlínský

logo-kmv
logo-fatra witte-4c-nahled