Známe nejlepší fakulty v ČR podle zaměstnavatelů i pořadí středních škol ve všech krajích za rok 2017

20prosince 2017
Oceněné fakulty letošního ročníku se zástupci MŠMT a ŠKODA AUTO Během podzimu ocenil Klub zaměstnavatelů v rámci IV. ročníku soutěže ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI nejlepší fakulty vysokých škol na výročním setkání 8. 11. v Betlémské kapli a na různých typech setkání získaly ocenění také střední školy ve všech krajích České republiky. Letos poprvé jsme vyhlásili také absolutního vítěze mezi vysokými školami podle součtu bodů všech fakult, kterým se stalo s náskokem České vysoké učení technické v Praze.

ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 2017

Pořadí nejlepších fakult

 1. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství  875b.  
 2. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní  776b.
 3. VŠB – TÚ Ostrava, Fakulta strojní  577b.
 4. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní  423b.
 5. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická  401b.
 6. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní  331b.
 7. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera  318b.
 8. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  203b.
 9. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická  198b.
 10. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií  178b.

Absolutní vítěz v kategorii vysokých škol


České vysoké učení technické

Pořadí středních škol v jednotlivých krajích

Hlavní město Praha

Liberecký kraj

Pardubický kraj

Královehradecký kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Karlovarský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Jihomoravský kraj

kraj Vysočina

Zlínský kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

 


Hlavní město Praha

 

 1. Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320
         
 2. Střední průmyslová škola sdělovací techniky, Praha 1, Panská 3
         
 3. Akademie řemesel Praha – Střední škola technická

 

 Nejlépe hodnocenou školou v Praze se stala Střední průmyslová škola elektrotechnická v Praze 10.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděla paní ředitelka PhDr. Romana Bukovská.

„Naše škola nabízí ke studiu tři obory s maturitou (Elektrotechnika, Informační technologie a Technické lyceum). Každý obor přináší žákům něco jiného. Všechny tři obory jsou s naší školou neodmyslitelně spjaty a na všechny tři je soustředěna naše pozornost, neboť absolventi všech tří studijních oborů jsou na trhu práce velmi žádáni.“

„Pravdou ovšem je, že největší zájem mezi zaměstnavateli je o absolventy oboru Elektrotechnika a Informační technologie. Žáci Technického lycea spíše pokračují ve studiu na vysokých školách.“

„Velkým pozitivem studijního oboru Elektrotechnika je, že absolventi po složení maturitní zkoušky získávají odbornou způsobilost pracovníka s ukončeným odborným elektrotechnickým vzděláním ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb. a mohou se uplatnit například jako servisní či revizní technici, jako projektanti slaboproudých rozvodů, pracovníci technické kontroly, vývojáři řídicích systémů na bázi mikroprocesorů, specialisté průmyslové automatizace či operátoři systémů inteligentních budov.“

„Oceňujeme, že zaměstnavatelé se podílejí na propagaci a popularizaci studijních oborů, které ve škole vyučujeme, a tím se posiluje zájem žáků o technické obory. Každoročně pořádáme Den zaměstnavatelů, kdy jsou žáci 2.-4. ročníků seznamováni s možnostmi uplatnění. Zaměstnavatelé nám taképomáhají kvalitně obsahově, personálně a materiálně zajišťovat výuku odborných předmětů, např. odbornými přednáškami, exkurzemi na svých pracovištíchkonzultacemi při aktualizaci ŠVP a workshopy pro žáky vyšších ročníků. Dále nám pomáhají realizovat povinné odborné praxe (stáže) ve svých firmách. Nově se připravují jednorázové workshopy pro učitele. Uvažuje se o možnosti poskytovat nejlepším žákům stipendium.“

„Pro podporu nadaných žáků bychom uvítali, pokud by pro ně zaměstnavatelé připravili projekt, na kterém by pracovali společně s pracovníky zaměstnavatele. Ocenili bychom, pokud by zaměstnavatelé hradili náklady na projekt, poskytli by HW a SW a zajistili by odborného garanta ze svých řad, který by projekt vedl.“

„Neocenitelná pomoc by byla při podílu zaměstnavatelů na dalším (odborném) vzdělávání pedagogů.“

 


Liberecký kraj

 

 1. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, p.o.
         
 2. Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, p.o.
         
 3. Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, p.o.

V Libereckém kraji se nejlépe hodnocenou školou stala Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na tom nám odpověděl pan ředitel Jaroslav Semerád.

„Nedokážeme vyzdvihnout jeden konkrétní obor, na který jsme pyšní. Naše škola svým zaměřením (elektrotechnika, informační technologie, strojírenství) nemá problém s uplatněním absolventů na trhu práce. Spousta našich absolventů se vydává i na VŠ.“

„Spolupráce s firmami je nyní na velice dobré úrovni. V současné době se rozbíhá praxe ve čtvrtých ročnících. Zde je výstupem praktická maturitní práce jednotlivých studentů. O tuto aktivitu mají firmy velký zájem. Pro další rok je cíl – 80% studentů na praxích ve firmách.“

 A co můžeme ještě vylepšit?

Při škole zřídit nějakou formou fond, o kterém by rozhodovali zástupci firem spolu s ředitelem školy na podporu financování dopravy studentů, náklady na soutěže, motivační odměny za úspěchy jednotlivých studentů a dalších aktivit na podporu výuky.“


Pardubický kraj 

 

 1. Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice
         
 2. Střední průmyslová škola Chrudim

 3. Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto, Mládežnická 380


Nejlépe hodnocenou školou v Pardubickém kraji se Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Ing. Ladislav Štěpánek

„Samozřejmě jsme pyšní na všechny obory, ale nejvíce asi na počítačovou grafiku a řídící systémy. U učebních oborů to je elektromechanik.“

„Absolvent studijního oboru se zaměřením na řidící systémy má potřebné vědomosti z oblasti činnosti základních elektronických obvodů, měřící techniky, kombinačních a sekvenčních obvodů, operačních systémů, uživatelského software, programování v Javě a programování jednočipových monolitických mikropočítačů.“

„Druhý jmenovaný obor počítačová grafika je vhodný i pro dívky a absolventi tohoto oboru najdou mimo jiné uplatnění jako tvůrci a designoví návrháři webových stránek například v reklamních agenturách, softwarových a marketingových firmách.“

„Co se týče spolupráce s firmami, tak jsme našli hodně průsečíků a spolupráce se vyvíjí dle představ. Jde se na to efektivně. Jediné, co chybí, je čas.“


Královehradecký kraj

 

 1. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338
         
 2. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166
         
 3. SPŠ elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs.odboje 670

 

V Královehradeckém kraji se nejlépe hodnocenou školou stala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Ing. Vladislav Košťál. 

„Máme radost ze všech čtyř maturitních oborů, které vyučujeme. Jedná se o obory – autotronik, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, dopravní prostředky a obor provoz a ekonomika provozu ( logist. služby).“ 

„U oborů autotronik, mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení jsme byli i spoluautory učebních dokumentů. Tyto obory vznikly na základě požadavků firem v návaznosti na nové používané technologie. U oboru Dopravní  prostředky nás těší připravovaná implementace dalších námi zpracovávaných úprav ohledně výuky dalších  dopravních  prostředků. U provozu a ekonomiky jsme rádi, že poptávka po schopných absolventech tohoto především logistického oboru raketově vzrůstá. Absoloventi všech čtyř citovaných  oborů  jsou pak na trhu práce intenzivně vyžadováni s tím, že reálná potřeba je  významně vyšší než reálně možná nabídka.“

 „Na spolupráci se zaměstnavateli si ceníme:

 • materiální podpory ve výuce ,
 • možnosti školení žáků i pedagogických pracovníků dle firemních zvyklostí, používaných  technologií a technických poznatků,
 • umožnění stáží pedagogických pracovníků, exkurzí,
 • spolupráce při zajišťování praktického vyučování ve firmách.“ 

„Pro ještě úspěšnější kooperaci by bylo vhodné :

 • zvýšit možnosti provádění odborné teoretické výuky odborníky z praxe od firem,
 • zajištění takových firemních pracovišť, která by umožňovala v celém rozsahu,
 • poskytovat pokud možno všechna předepsaná témata předmětu odborný výcvik.“

Středočeský kraj

 

 1. ŠKODA AUTO A.S., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod, Tř. Václava Klementa 869
         
 2. Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, p.o.
         
 3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice


Nejlépe hodnocenou školou ve Středočeském kraji se stala ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod. 


Ústecký kraj  

 

 1. Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o. 
 1. Střední škola Educhem, a.s. 
 1. Střední škola AGC a.s.

 

V Ústeckém kraji se nejlépe hodnocenou školou stala Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, p.o.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Mgr. Bc. Jaroslav Mareš.

„Nejvíce jsme „pyšní“ na studijní obor Elektrotechnikazaměření Automatizace a počítačové aplikace. Studium je zaměřeno na praktické aplikace v automatizační technice s maximálním využitím výpočetní techniky. Poskytuje komplexní vzdělání v oblasti automatizace s důrazem na počítačové aplikace a mechatroniku, dále ve slaboproudých odvětvích elektrotechniky, jako je elektronika, sdělovací technika, elektrotechnická měření, číslicová a mikroprocesorová technika.“

„Absolventi tohoto oboru odcházejí cca v 80 % studovat na VŠ (nejčastěji FEL ČVUT Praha, FEL VUT Brno, FEL ZČU Plzeň a PřF UJEP Ústí nad Labem).“

„V praxi mohou naši absolventi řídit technologické procesy a automatizovaná pracoviště, pracovat ve sféře výpočetní techniky, programovat mikroprocesorové systémy, řídit provoz v podnicích a pracovat ve vývoji. Mají také dobré základy pro soukromé podnikání v této oblasti.“

„V současné době má naše SPŠ uzavřenu smlouvu o úzké vzájemné spolupráci se 40 zaměstnavateli. Nejvíce na spolupráci se zaměstnavateli oceňujeme následující oblasti:

 • velice úzké propojení teoretické výuky s praxí,
 • zaměstnavatelé podporují výchovně-vzdělávací proces i školu řadou různých způsobů,
 • zaměstnavatelé umožňují provozní praxe, exkurze, přednášky i semináře pro žáky školy,
 • škola pořádá pro zaměstnavatele různá školení, semináře i přednášky (máme v nabídce 10 tematicky různých seminářů, přednášek, školení či kurzů),
 • odborníci z praxe se účastní maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a soutěží žáků školy,
 • možnost realizace stipendijních programů mezi zaměstnavateli a žáky SPŠ,
 • implementace požadavků zaměstnavatelů do školních vzdělávacích programů,
 • účast na společných projektech.“

Karlovarský kraj

  

 1. Střední škola logistická Dalovice, p.o.
    
 2. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p.o.
         
 3. Střední odborné učiliště Horní Slavkov, p.o.

 

Nejlépe hodnocenou školou v Karlovarském kraji se stala Střední škola logistická Dalovice.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Mgr. Vlastimír Sunek. 

„Minimálně všechny 3 obory denního studia (4leté obory s maturitou Provoz a ekonomika dopravy – logistika a Logistika ve službách a finančnictví a 3letý obor s výučním listem Operátor skladování a přepravy) díky jejich profilaci a možnostem uplatnění absolventů stavím na sobě rovnou úroveň. Všechny obory mají těžiště v logistice, kterou v jednotlivých oborech profilujeme zejména tímto směrem: podniková logistika, doprava, přeprava, spedice, finančnictví, cestovní ruch, veřejná správa, informační technologie, obchodní dovednosti, marketing.“ 

„Nejvíce si vážíme vstřícnosti a podpory ze strany firem. Ta má mnoho podob, ať už je to zajištění praktického vyučování ve firmách, materiální podpora námi organizované celorepublikové soutěže Logistik Junior SŠ a i regionální soutěže Logistik Junior ZŠ, součinnost při zajištění odborných exkurzí, přednášek, stáží pro žáky i pedagogy, podpora při marketingu školy a dalších školních akcích. Dostali jsme se do fáze, kdy o nás firmy vědí a sami nás kontaktují, což nás velice těší. Na oplátku jsme schopni jim připravit kvalitní absolventy a zároveň i zajistit profesní růst jejich stávajících zaměstnanců prostřednictvím kurzů a dálkového studia, které nabízíme.“

„Co asi obecně chybí oběma stranám, jsou zodpovědnější a spolehlivější žáci, což je ale spíš dáno stavem celé naší společnosti.“ 


Jihočeský kraj

 

 1. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
         
 2. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
         
 3. Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, České Budějovice, Dukelská 13

 

V Jihočeském kraji se nejlépe hodnocenou školou stala Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel  Bc. Jan Šindelář. 

„Nejvíce jsme pyšní na obor Dopravní prostředky, který vychází z objektivně daných požadavků vyplývajících z důležitých změn v konstrukci, provozu a údržbě vozidel. Tyto skutečnosti vyvolávají nutnost zaměřit výuku na zvládnutí nových konstrukčních řešení a s tím souvisejících znalostí silničních vozidel a jejich diagnostikování. Součástí studijního oboru je získání řidičského oprávnění skupiny „C“ a profesního osvědčení měření emisí nebo v automobilovém průmyslu.“ 

„Nejvíce se ceníme spolupráce ve vzdělávání pracovníků a žáků školy a jejich přípravy na budoucí povolání přímo ve firmách.  Nelze opomenout také pomoc při materiálním vybavení školy a podpora odborného vzdělávání u nadřízených orgánů (reforma financování, maturitní zkoušky).“


Plzeňský kraj 

 

 1. Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň
         
 2. Střední odborné učiliště, Domažlice
      
 3. Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56

 

Nejlépe hodnocenou školou v Plzeňském kraji se stala Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Ing. Rostislav Študent.

„Nejvíce pyšní jsme na obory strojírenství a elektrotechnika. Po absolvování prvního jmenovaného oboru jsou žáci schopni nalézt uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve strojírenství a v příbuzných technických odvětvích, při zajišťování konstrukční a technologické stránky výrobního procesu, v údržbě, při organizaci provozu strojů a zařízení, v oblasti řízení jakosti, v obchodnětechnických službách, v marketingu a všude tam, kde probíhá výroba strojírenského charakteru. Druhý jmenovaný obor je elektro-strojírenský se zaměřením zejména na počítačově řízené robotizované technologické řetězce CIM, výrobní stroje CNC a automatizované systémy vyšší generace. Absolventi najdou uplatnění ve stejných firmách jako absolventi strojírenství.“

„U zaměstnavatelů oceňujeme spolupráci při náborových akcích, možnost účasti školy v odborných projektech a školeních, umožnění exkurzí, materiálová pomoc apod.

Spolupracujeme se značným počtem firem na různých úrovních. Vzhledem k různým podmínkám firem si nedovolím zobecňovat, co udělat pro úspěšnější kooperaci.“


Jihomoravský kraj
 

 1. Integrovaná střední škola automobilní Brno, p. o.
         
 2. Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, p. o.
         
 3. Střední škola informatiky, pojišťovnictví a finančnictví Brno, p. o.

 V Jihomoravském kraji se nejlépe hodnocenou školou stala Integrovaná střední škola automobilní Brno.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na tom nám odpověděl pan ředitel Milan Chylík.

 „Jsme velice hrdí na to, že po celou dobu 60ti létě historie školy jsme se vždy zabývali výukou pouze auto oborů v učebních a následně i studijních oborech zaměřených  na oblast konstrukce, diagnostiky, údržby a oprav motorových vozidel. Děláme tak práci, která nás baví, a ke které máme blízký vztah a mnohaleté zkušenosti. Obzvláště pyšní jsme na zaměření oborů, které jsou v ČR ojedinělé jako například Mechanik motocyklů, Mechanik nákladních vozidel a autobusů, Mechanik/diagnostik zemědělské a stavební techniky, se zaměřením na alternativní pohony atd. Jsme také velice rádi, že se nám i přes razantní demografický pokles podařilo udržet všechny učební obory, které tvoří nadpoloviční většinu žáků.“ 

„Spolupráce se zaměstnavateli nám přináší možnost motivace žáků jak k nástupu na naše auto obory, tak i k jejich udržení, úspěšnému ukončení studia a samozřejmě také jejich uplatněni. V posledních několika letech se velice intenzivně rozvíjí spolupráce formou stipendijních programů, rozšiřuje se také podíl kvalitní praktické výuky žáků u zaměstnavatelů, ale také plošný program podpory ve spolupráci se společností PORSCHE ČR. Pro žáky základních škol jsou také velice atraktivní samostatné třídy, ve kterých probíhá vzdělávání a podpora ve spolupráci se společností SCANIA ČR a AGROTEC group.

Pro ještě lepší rozvoj spolupráce nám chybí personál, v odborných školách v podstatě neexistuje žádná pozice, která by měla v náplni spolupráci se zaměstnavateli, takže sice máme velkou radost z rozvoje těchto aktivit, ale na druhou stranu je to pro nás velmi zatěžující.“


kraj Vysočina  

 

 1. Střední průmyslová škola, technická a automobilní, Jihlava
         
 2. Střední průmyslová škola Třebíč
     
 3. Vyšší odborná škola a střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

         

Nejlépe hodnocenou školou se v kraji Vysočina stala Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Ing. Miroslav Vítů.

„SŠPTA Jihlava se může pyšnit hned několika obory, a to i proto, že si po několik roků drží jejich neměnnou nabídku a jako největší škola v Kraji Vysočina má svým žáků co nabídnout. Nicméně v posledním období bychom vyzdvihli obor Jemný mechanik (hodinář), který nám byl přidělen zřizovatelem z jiné školy a nám se podařilo během dvou let zdvojnásobit počet žáků tohoto oboru. Učíme ho jako jediní v ČR a máme zájemce o studium i ze Slovenska.“

„Absolventi oboru nachází široké uplatnění nejen u výrobců, ale především v prodejnách a opravnách hodinek. Vzhledem k tomu, že jde o tříletý učební obor, mohou absolventi pokračovat v nástavbovém studiu.“

„Druhým oborem je pak 4-letý učební obor s maturitou Autotronik. V loňském roce se stal náš žák vítězem celostátního kola soutěže Autotronik Junior a byl zároveň mezi nominovanými na Cenu hejtmana Kraje Vysočina. Absolventi tohoto oboru nacházejí uplatnění v autoservisech, prodejnách značkových vozů, ve stanicích TK, ale mohou pokračovat i ve studiu na VOŠ a VŠ.“

„A třetím oborem by mohl být Obráběč kovů – v loňském školním roce 2. místo v celostátním kole Kovo Junior. Jeho uplatnění? Potřebovali bychom jich učit 2× tolik, abychom uspokojili současnou poptávku firem po kvalifikované pracovní síle.“

„Není tedy snadné napsat, na který obor jsme nejvíce pyšní.“

„Každoročně uzavíráme cca 10 smluv s elektrotechnickými či strojírenskými firmami regionu, především o praxích žáků ve firmě. Dále pak máme uzavřeno přibližně 50 smluv s autoservisy, kam také chodí žáci na praxe. Co však chybí, je přímá podpora školy od firem, a to po stránce materiálové, strojního vybavení, vybavení novými přístroji apod. Přivítali bychom i zřizování center pro odbornou praxi či odborný výcvik přímo ve firmách. Výjimkou v našem případě je ve výše uvedeném pouze firma Bosch diesel a částečně firmy ČEZ a ICOM Transport.“


Zlínský kraj  

 

 1. Střední průmyslová škola Otrokovice
      
 2. Střední průmyslová škola polytechnická  – centrum odborné přípravy Zlín
         
 3. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod 

 

Ve Zlínském kraji se nejlépe hodnocenou školou stala Střední průmyslová škola Otrokovice.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Libor Basel.

 „Z podstaty školy vyplývá, že jsme „pyšní“ na všechny naše obory a v každém z nich studují žáci, kteří mohou najít uplatnění ve své profesi. Pokud bych ale měl z hlediska jedinečnosti vyzdvihnout některý obor, potom chemické obory Aplikovaná chemie (maturitní) a Gumař plastikář (učební) jako jediný obor ve Zlínském kraji a respektive v celé ČR, kdy se opíráme o spolupráci s několika desítkami firem a institucí včetně Plastikářského klastru při přímém zapojení do jejich vzdělávání. Bezproblémové uplatnění žáků, rovnocenné jak pro dívky tak hochy, ve více jak 100 výrobních firmách nejen Zlínského kraje s neustálým progresívním rozvojem jejich technologií a velmi dobrými jak znalostmi a řemeslnými vědomostmi tak i dovednostmi.“

„Spolupráce školy se zaměstnavateli probíhá na všech úrovních, zejména pak výchova a vzdělávání v oblasti praktické výuky u všech oborů. V letošním roce jsme dosáhli obrovského pokroku v dosažení tzv. statutu „firemního žáka“, kdy žáci jsou již smluvně vázáni nástupem jako zaměstnanci firmy po skončení jejich studia na škole.“


Olomoucký kraj

 1. Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc
         
 2. Střední průmyslová škola a střední odborné učiliště Uničov
         
 3. Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín 

 

Nejlépe hodnocenou školou se v Olomouckém kraji stala Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděla paní ředitelka Ing. Martina Zahnášová.

„Máme dva obory, každý je velkou příležitostí pro naše žáky. Obor Strojírenství je nejvíce žádané se zaměřením na konstrukci. V této oblasti škola již 10 let organizuje krajskou soutěž CAD programování a navazuje na celorepublikovou soutěž Autodesk Academia Design. Soutěž je úzce spojena s praxí, jelikož zadání do tří kategorií 2D, 3D i učitelská kategorie jsou přímo od zaměstnavatelů, kteří jsou zároveň i hodnotitelé. Obor Zpracování usní, plastů a pryže je novým ojedinělým oborem v ČR a ze strany zaměstnavatelů velmi žádaný. Zde máme ještě rezervy v propagaci u výchovných poradců, kteří se domnívají, že tento obor je určen pro třídění odpadu na skládkách! Snažíme se v tomto oboru navazovat jak na zaměstnavatele v Olomouckém kraji, tak na vysoké školy Zlín, Brno.“

 „ Zaměstnavatelé nám pomáhají s materiálem pro praktickou výuku, sponzorskými dary na soutěž, maturitní ples nebo vyřazenou PC techniku.

Co nám chybí je více spolupráce na zakoupení nových strojů např. vstřikovací lis, zařízení na automatizaci nebo PC technika. Tak aby škola byla dle praktických podmínek ve firmě. Ocenili bychom také odborníky při pravidelné výuce – externisty především na speciální technologii nebo CAM pro plasty.“


Moravskoslezský kraj

 

 1. Střední škola průmyslová a umělecká Opava
         
 2. Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p.o.
         
 3. Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, p.o. 

 

V Moravskoslezském kraji se nejlépe hodnocenou školou stala Střední průmyslová a umělecká škola Opava.

Na který studijní obor je škola nejvíce pyšná? A čeho nejvíce si škola cení na spolupráci se zaměstnavateli a co naopak ještě pro úspěšnější kooperaci s firmami chybí? Na to nám odpověděl pan ředitel Ing. Vítězslav Doleží.

 „Nejvíce jsme pyšní na strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku – z tohoto oboru je totiž největší uplatnitelnost na trhu práce v našem regionu.

Jsme také pyšní na informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování – zde zase studují opravdu nejchytřejší žáci, je to většinou radost s nimi pracovat.

I umělecké obory školy jsou důležité, zajišťují bezvadnou propagaci školy. Máme zkrátka perfektní vyváženost oborů ve škole.“ 

„Oceňujeme jejich chuť s námi spolupracovat, investovat do našich žáků i vyučujících svůj čas a často nám také pomáhají i po hmotné stránce.

Chybí jen více šikovných studentů a tím pádem i absolventů.“


 

 

 

Patroni krajů

Praha a ČR

Plzeňský

Jihomoravský

Ústecký

Pardubický

novemcar-logo red-hat


AGC Automotive Czech a.s.

logo-o2-nove logo-penta doosan-logo logo-mng-nove


AGC Flat Glass Czech a.s. 

logo-foxconn
logo-vodafone logo-shape logo-agrotec

sbd-logo

logo-ks-kolbenschmidt

logo-kiekert
SAP pivovary-logo-new

logo-brush

zebra-logo-k-1-nahled

Vysočina

Jihočeský

logo-skupina-cez logo-ceska-posta sony-logo-cmyk-300dpi-nahled logo-ife
unipetrol-logo logo-moneta-money-bank logo-ega

Moravskoslezský

Olomoucký

logo-rs

logo-mc-donalds logo-kkcg

Liberecký

arcelor logo-metso

motor-jikov-final-nahled

logo-veolia csg-rgb-1-nahled logo-jablotron bonatrans-logo-nahled 906326-10151483740322459-2012407327-o-nahled eon-logo

Středočeský

logo-precheza

Karlovarský

aero-logo

Zlínský

logo-kmv
logo-fatra witte-4c-nahled