Vstup pro členy
Realizační tým
Pavel Hulák
ředitel Klubu zaměstnavatelů o.p.s.
Správní rada
Libor Sehnal, předseda
Jan Rafaj, člen
Ivan Feninec, člen
Dozorčí rada
Radek Dyntar, předseda
Marek Pavlík, člen
Lukáš Nádvorník, člen