ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI

Vyhlašujeme výsledky ročníku 2023

Od poloviny října vyhlašujeme výsledky středních škol na akcích v jednotlivých krajích. Celostátní výsledky fakult VŠ a také pořadí vysokých škol celkově v součtu bodů fakult byly v roce 2023 vyhlášeny na XII. Výročním setkání Klubu zaměstnavatelů 13. 11. ve Spojce Karlín.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ROČNÍKU 2023

Fakulty vysokých škol

 1. VUT V BRNĚ, FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
 2. VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA STROJNÍ
 3. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, FAKULTA STROJNÍ
 4. ČVUT V PRAZE, FAKULTA STROJNÍ
 5. ČVUT V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ
 6. UNIVERZITA T. BATI VE ZLÍNĚ – FAKULTA TECHNOLOGICKÁ
 7. VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
 8. VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÁ
 9. VŠB – TU OSTRAVA, FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ
 10. VUT V BRNĚ, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Celkové pořadí vysokých škol v součtu bodů fakult

 1. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 2. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
 3. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
 4. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
 5. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
 6. UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
 7. VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
 8. UNIVERZITA PARDUBICE
 9. MASARYKOVA UNIVERZITA
 10. ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ROČNÍKU 2022

Fakulty vysokých škol

 1. VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství
 2. VŠB – TU Ostrava – Fakulta strojní
 3. VŠB – TU Ostrava – Fakulta materiálově-technologická
 4. Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní
 5. ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická
 6. ČVUT v Praze – Fakulta strojní
 7. Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní
 8. VŠB – TU Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky
 9. Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická
 10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická

Celkové pořadí vysokých škol v součtu bodů fakult

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. Vysoké učení technické v Brně
 3. České vysoké učení technické v Praze
 4. Západočeská univerzita v Plzni
 5. Technická univerzita v Liberci
 6. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 7. Univerzita Pardubice
 8. Česká zemědělská univerzita v Praze
 9. Vysoká škola polytechnická Jihlava
 10. Ostravská univerzita

Vyšší odborné školy speciální celostátní cena

SPŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VOŠ, LIBEREC 1, MASARYKOVA 3

Ohlédnutí za ročníkem 2020/21 (spojeno z důvodu covidových omezení)

Fakulty vysokých škol

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
3. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní

4. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
6. ČVUT v Praze, Fakulta strojní
7. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
10. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Celkové pořadí vysokých škol v součtu bodů fakult

1. Vysoké učení technické v Brně
2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
3. České vysoké učení technické v Praze
4. Západočeská univerzita v Plzni
5. Technická univerzita v Liberci

Vyšší odborné školy speciální celostátní cena

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská