ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI

Zahájili jsme hlasování ročníku 2023

Zahájili jsme hlasování firem pro ročník 2023 a od poloviny října budeme vyhlašovat výsledky středních škol na akcích v jednotlivých krajích. Pořadí fakult oznámíme v pondělí 13. listopadu na 12. Výročním setkání Klubu zaměstnavatelů ve Spojce Karlín.

Hlasovat pro letošní ročník můžete v tomto odkazu:

HLASOVÁNÍ ROČNÍKU 2023

Celostátní výsledky byly v roce 2022 vyhlášeny na loňském Výročním setkání Klubu zaměstnavatelů 2. 11. v Technologickém centru UMPRUM.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ ROČNÍKU 2022

Fakulty vysokých škol

 1. VUT v Brně – Fakulta strojního inženýrství
 2. VŠB – TU Ostrava – Fakulta strojní
 3. VŠB – TU Ostrava – Fakulta materiálově-technologická
 4. Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní
 5. ČVUT v Praze – Fakulta elektrotechnická
 6. ČVUT v Praze – Fakulta strojní
 7. Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta strojní
 8. VŠB – TU Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky
 9. Západočeská univerzita v Plzni – Fakulta elektrotechnická
 10. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta technologická

Celkové pořadí vysokých škol v součtu bodů fakult

 1. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 2. Vysoké učení technické v Brně
 3. České vysoké učení technické v Praze
 4. Západočeská univerzita v Plzni
 5. Technická univerzita v Liberci
 6. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 7. Univerzita Pardubice
 8. Česká zemědělská univerzita v Praze
 9. Vysoká škola polytechnická Jihlava
 10. Ostravská univerzita

Vyšší odborné školy speciální celostátní cena

SPŠ STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VOŠ, LIBEREC 1, MASARYKOVA 3

Ohlédnutí za ročníkem 2020/21 (spojeno z důvodu covidových omezení)

Fakulty vysokých škol

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
3. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní

4. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
6. ČVUT v Praze, Fakulta strojní
7. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
10. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Celkové pořadí vysokých škol v součtu bodů fakult

1. Vysoké učení technické v Brně
2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
3. České vysoké učení technické v Praze
4. Západočeská univerzita v Plzni
5. Technická univerzita v Liberci

Vyšší odborné školy speciální celostátní cena

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská