10 let spojujeme nejlepší české zaměstnavatele s budoucími talenty

Škola doporučená zaměstnavateli

Vysokým školám dál vládne VUT v Brně, v kategorii fakult i v celkovém pořadí univerzit

Nejsledovanější celostátní kategorie fakult vysokých škol byla stejně jako střední školy v krajích letos hodnocena zaměstnavateli za školní rok 2020/21. Poprvé jsme ve spolupráci s Registrem praxí a Kampomaturite.cz vyhodnotili také kategorii vyšších odborných škol. Celostátní kategorie byly tradičně vyhlášeny na výročním klubovém setkání, tentokrát 2. 11. ve 4. patře OD MÁJ ve spojení předáním ocenění Zaměstnavatel roku. Zde jsou kompletní výsledky:

Fakulty vysokých škol – celostátní pořadí ročníku 2020/21

1. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
3. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní

4. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
5. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
6. ČVUT v Praze, Fakulta strojní
7. VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
8. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
9. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická
10. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická

Celkové pořadí vysokých škol v součtu bodů fakult

1. Vysoké učení technické v Brně
2. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
3. České vysoké učení technické v Praze
4. Západočeská univerzita v Plzni
5. Technická univerzita v Liberci

Vyšší odborné školy – celostátní pořadí ročníku 2020/21

1. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno, Sokolská
2. Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
3. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova

4. ART ECON – Vyšší odborná škola Praha, s.r.o.
5. Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová
6. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou
7. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc
8. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3
9. Střední odborné učiliště tradičních řemesel a Vyšší odborná škola, spol. s r.o., Brno
10. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85