O klubu

Klub zaměstnavatelů od roku 2011 pomáhá spojovat zaměstnavatele v celé České republice při vzájemné výměně znalostí a zkušeností. Zvláštní pozornost při aktivitách na trhu práce věnuje Klub zaměstnavatelů podpoře spolupráce firem se středními i vysokými školami. 

Část aktivit probíhá při regionálních i celostátních setkáních, stále více se propojení efektivně přenáší do on-line prostoru na weby a sociální sítě.

Vedle setkání v regionech pořádaných v partnerských firmách, středních i vysokých školách, nebo ve vybraných atraktivních místech jako zámky, muzea, nebo zajímavé gastronomické lokality, organizuje Klub zaměstnavatelů také dvě hlavní celostátní akce:

Finále ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku (červen)

Výroční HR SUMMIT Klubu zaměstnavatelů (listopad)

Za prvních 10 let aktivit rozvinul Klub zaměstnavatelů několik významných ocenění, které díky silné medializaci přispívají k posilování ke zviditelnění kvalitních zaměstnavatelů a jejich spojení se studenty a absolventy.

Přehled hlavních hodnocení a ocenění zastřešujeme jako VÝROČNÍ CENY KLUBU ZAMĚSTNAVATELŮ

Bližší informace ke klubovým aktivitám žádejte na info@klubzamestnavatelu.cz