Podmínky vstupu do Klubu zaměstnavatelů

Základním klubovým partnerem, Regionálním, nebo Celostátním partnerem může být právnická i fyzická osoba podnikající a sídlící v ČR, která zaměstnává alespoň 30 zaměstnanců (o výjimkách se informujte na uvedených kontaktech), zastupovaná obvykle nejvyšším představitelem zodpovědným za řízení lidských zdrojů (Personální ředitel, ale také výkonný, generální, nebo finanční ředitel apod.). 

Níže uvedené partnerské pozice nejsou určené pro dodavatelské firmy v oblasti HR.

Celostátní partner (vstupy na akce pro 3 a více osob v případě dostatečné kapacity, logo na home page webu, případně i v regionálních sekcích a možnost založení firemního profilu s nabídkou pro studenty) 

44 000 Kč bez DPH

Regionální partner (vstup na akce pro 2 osoby v případě dostatečné kapacity, logo na webu v regionální sekci a možnost založení firemního profilu s nabídkou pro studenty) 

33 000 Kč bez DPH

Základní partner (vstup pro 1 osobu, odkaz na kariérní stránky a logo na webu s odkazem na kariérní stránky – nově pro rok 2023) 

19 800 Kč bez DPH*

*Zvýhodněná cena pro malé a střední firmy (roční obrat do 250 mil. Kč) 13 800 Kč bez DPH

Hlavní body plnění pro partnery

– Účast na regionálních i celostátních akcích v počtu osob dle kategorie partnerství

– Účastnický poplatek soutěže Zaměstnavatel roku v ceně (u Celostátních a Regionálních partnerů i pro více subjektů skupiny) 

– Sleva až 40 % na inzerci v příloze Zaměstnavatel roku regionálních Deníků

– Komunikace s cílovou skupinou studentů i absolventů SŠ i VŠ na výstavách a veletrzích vzdělávání v celé ČR a na webu kampomaturite.cz za zvýhodněných podmínek

– Podpora při hlasování v soutěži Nejžádanější zaměstnavatel mezi studenty

Plnění všech uvedených kategorií partnerství je pro plátce daňově uznatelným výdajem jako roční program vzdělávacích akcí a konferencí, ale také podpora HR marketingu.

Objednávky, bližší informace: Pavel Hulák, pavel.hulak@klubzamestnavatelu.cz, tel.: +420 604 232 251